[PANN] Không phải là Kang Dongho trông giống như một rapper hay sao?

Mình nghĩ cậu ấy chắc chắn phải là rapper nhưng mà giọng ca chính thì????????
Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy họ rất mạnh mẽ
Kim Jonghyun trông có vẻ như cậu ấy sẽ hát ballad thì lại là rapper???????
???????

[+359; -6] Continue reading “[PANN] Không phải là Kang Dongho trông giống như một rapper hay sao?”